Photo by Sammy Wong on Unsplash

Agile Yazılım Geliştirme (Scrum, Kanban ve XP) Temel İlkeleri Nelerdir ?

Scrum, Kanban ve Extreme Programming konusuna ve farklarına daha önceki yazımızda değinmiştik. Fakat yazılım geliştirme modellerinin temelindeki agile(çevik) ilkelerden detaylı bahsetmedik. Temel ilkelerin orjinaline bu linkten erişebilirsiniz.

Agile Manifesto
 • Süreçler ve araçlardan ziyade — Bireyler ve Etkileşimlere
 • Kapsamlı dökümantasyondan ziyade — Çalışan Yazılıma
 • Sözleşme Pazarlıklarından ziyade — Müşteri ile İşbirliğine
 • Bir Plana Bağlı Kalmaktan Ziyade — Değişeme Karşılık Vermeye

1. İLKE

 • Değerli yazılım derken temelde para vb.. somut kazançlar sağlayacak ürünün/yazılımın erken ve sürekli müşteriye ulaştırması,
 • Özünde müşterilerinizi mutlu etme,
 • Problemleri en erken safhalarda tespit etme,
 • Geribildirimler ile ürünü doğru yola sokma çabasıdır.

2. İLKE

3. İLKE

4. İLKE

Yazılım Geliştirme Paydaşları
The Project Costructıon Cycle- The Tree Swing

5. İLKE

 • Ekip veya ekipteki kişiler birbirine şüphe ile mi bakıyor ?
 • Yöneticiler verdiğiniz tahminlemelere inanmıyor mu ?
 • Size gerekli yetkileri veya bu yetkileri nasıl kullanacağınız konusunda bilgi verilmiyor mu?
 • Bir problemle karşılaştığınızda olaya bireysel mi yaklaşılıyor? Şuçlama ile mi yaklaşılıyor ?
 • Bireyler ile konuşmadan arka planda bilgi birikimini yedeklemeye mi çalışıyorlar ?

6. İLKE

 • Örneğin bir Wireframe/Sketch tasarımları yapıldı Invision, Figma vb araçlar ile bu araçlar üzerinden herkes bu tasarımları görebiliyor, burdan yorumları ve bu yorumlara cevaplarıda yazabiliyoruz. Fakat bunu bir dengede tutmak önemli. Yeri geldiğinde ara ara yüz yüze toplantılar yapılıp, tasarımın ve yorumların ne olduğunu yüz yüze konuşmanın öneminden bahsediyor.
 • Yazılım geliştirdiniz ve yazılıma PR açtınız, bu PR’a bir takım yorumlar veriliyor bu yorumları sürekli asenkron çevaplayıp çözmek yerine belki birlikte pair yaparak yüz yüze çözmek bir çok konunun veye yorumun daha net anlaşılmasını sağlayacaktır.

7. İLKE

Waterfall vs Agile

8. İLKE

9. İLKE

10. İLKE

 • Süreçler
 • Ekip
 • Yönetim
 • Gereksinimler
 • Mimari ve Kod Tasarımlarınız
 • UI Tasarımlarınız
 • Kod
 • Dokümantasyon
 • Test
 • vb…

11. İLKE

 • birbiri ile koordineli bir ekip,
 • kendi kararlarını,
 • kendi süreçlerini,
 • dinamiklerini,
 • geleneklerini
Photo by Hannah Busing on Unsplash

12. İLKE

 • daha hızlı
 • daha kaliteli
 • daha güvenli
 • daha eğlenceli
 • daha müşterinin istediği

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Frontend Lead at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store