Frontend Kapsam

İnternet Uygulamaları için Altyapıların 2010–2020 Değişimi

5 yıl arayla yazdığım 3 blog yazısı ile Web App/Site geliştirmek için altyapıların, kütüphanelerin nasıl değiştiğini anlatmaya çalışıyorum.

Web Teknolojilerindeki Gelişim
 • 9 Nisan 2010 Tarihli Blog Yazısı
 • 7 Eylül 2015 Tarihli Blog Yazısı
 • 5 Kasım 2020 Tarihli Blog Yazısı

A. 9 Nisan 2010 Tarihindeki Blog Yazısından Alıntı

Web Teknolojileri

2010 Yılında Web Uygulama Altyapıları (Tarayıcı Plugin)

 • Adobe Air
 • Google GWT
 • JavaFX
 • Microsoft Silverlight
 • HTML5
 • Arayüz bileşenlerin daha renkli hale getirilmesi (CSS desteği)
 • Arayüzler arası geçişlerin yumuşak/temiz bir şekilde gerçekleşmesi (Animasyon desteği)
 • Bileşenler üzerine efekt uygulayarak (Örneğin: yansıma) Bileşenlerin daha etkili gösterilmesi
 • Bileşenlerin dikdörtgen 2 boyutlu kalıplarından çıkarılarak 3 boyutu kullanan daha estetik görünüşe sahip bileşenler olması.
 • Video, Müzik ve Resim formatlarını desteklemesi
 • Dokunmatik Ekran ve Sensor sağladığı yetenekler (Örneğin iPhone resim uygulaması)
 • Uygulamalara internet olan her ortamdan erişebilme (PC, Laptop, Cep Telefonu, TV)
 • Oluşturduğun içeriği internette saklama ve istediğin zaman, herhangi bir yerden, oluşturduğun verilere ulaşabilme ve kullanma (Örneğin Google Uygulamaları)
 • Uygulamalara güncellemelerinin sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi
 • Uygulamaların virüs taşımadığından ve sisteminize zarar vermeyeceğinizden emin olmak
 • Uygulamaların üzerinde çalıştığı donanımı en iyi performans alacak şekilde çalıştırması.

B. 7 Eylül 2015 Tarihindeki Blog Yazısından Alıntı

KAZANAN → HTML5,JS,CSS3

KAYBEDEN → DİĞERLERİ

C. 5 Kasım 2020 Tarihindeki Blog Yazısından Alıntı

C.1 JS Tarayıcıdan Nasıl Dışarıya Taşıyor ?

 • Tarayıcılarda → Chakra, JavascriptCore, SpiderMonkey ve V8
 • NodeJS → Chakra, SpiderNode, V8
 • Elektron → V8
 • IoT → Duktape, Jerryscript

C.2 JS HTML Nasıl Yutabilir ?

LAMP Stack
L=LINUX (OS)
A=APACHE (Web Server)
M=MySQL (DataBase)
P=PHP (Language)
 • JS tarayıcılar dışarısında da kullanılması
 • CI/CD sistemlerinin gelişmesi
 • Bulut Teknolojilerinin CDN artması, Serverless
 • JS bileşen kütüphanelerinin(React, Vue, Svelte) belli bir olgunluğa erişmesi,
 • Inline CSS kullanımının yaygınlaşması,
 • API, Webhook ve GraphQL gibi teknolojilerin yaygınlaşması
JAM Stack
J=JS
A=API
M=Markup

C.3 JS CSS Nasıl Yutabilir ?

 • Emotion
 • Style Components
 • CSS Modules
 • vb…

Okumaya Devam Et 😃

--

--

Frontend Lead at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store