RAID Ne İşe Yarar ?

RAID Disk

Bilgisayarınıza bağlı bir diskiniz mevcut. Bu diske olan yazma ve okuma hızını arttırmak istediğiniz veya diskinizin bozulması sonucunda verilerinizin kaybolmamasını istiyorsanız RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) teknolojisini kullanmanız gerekir. Amacı diskleri bir arada kullanarak performansı ve veri güvenilirliğini arttırmaktır.

RAID 0

RAID 0'da disk sayısını arttırarak okuma ve yazma sayısını arttırabilirsiniz. Önceden I/O işlemi tek disk üzerinden yapılırken artık disk sayısına bölündüğü için okuma/yazma hızınız disk sayısı çarpanında artacaktır. Dezavantajı ise disklerden birisi çöktüğünde tüm veriniz anlamsız ve kullanışsız hale gelecektir.

RAID 1

RAID 1'de amaç verinin kaybolmasını engellemektir. Bunun için aynı veri 2 diske birden yazılır. Sisteminizde bulunana disk sayısı/2 hızına erişirsiniz çünkü her disk için bir tane mirror disk gerekir.

RAID 5

RAID 5 ‘de amaç hem hız, hem güvenlik , hemde yer kazancı sağlamaktır. En az 3 disk ile gerçekleştirilir. Yani Raid1’de yaptığımız her disk için yedekleme yerine algoritma ile tüm diskler için bir tane Parity Bit tutulur. Bu sayede hem disk hızı , hem de güvenlik sağlanmış olur. 1 Disk’in gitmesi durumunda bunun verisi Parity Bit sayesinde geri döndürülebilir.

RAID 10

RAID 10'da aslında RAID 0 ve RAID 1 birleşimidir. Hem performans , hemde güvenlik sağlar ama maliyet artacaktır çünkü en az 4 diske ihtiyacınız vardır.

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Frontend Lead at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store