JIRA’daki Scrum Board’una Bakış

Uzunca bir zamandır proje yönetimi için Basecamp kullanıyordum. Çok basit bir iş atama mantığı var baya seviyor ve kullanıyorum.

Geçen başladığımız proje için Atlassian JIRA’yı denediğimde onun içerisinde de Proje yönetimi için Kanban ve Scrum Boardları olduğunu farkettim. Özellikle Scrum Board’unda oldukça esneksiniz ve projenizi rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Bir projeniz olsun bir çok modülden oluşan , bu modül altında yapılacak bir sürü hikaye veya görevleriniz bulunsun. Backlog altında bu bölümlemeyi ve proje kırılımını rahatlıkla yapabilirsiniz.

Epic içerisinde birden fazla hikaye ve görev barındıran büyük iş parçasıdır.

Story/Task en küçük iş birimidir.

Version Müşteriye verilen yazılım çıktısı.

Sprint: Ekibin sabit çalışma sürelerinde işlerinin planlanması…

Backlogları tanımladıktan sonra Sprintlere bölüp iş atamalarını buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Tahminleme, Burndown Chart raporları için bir takım ayarları yapmanız gerekiyor

Raporlama Kısmında Agile ile ilgili bir çok rapor bulunmaktadır. Bu raporlarla Takımın hızını, ne kadar iş kaldığını bulabiliriz.

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Frontend Lead at Thundra

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store