Photo by Nicholas Doherty on Unsplash

Kitap Alıntıları Üzerine

Her Girişimin Batmamak için Cevaplaması Gereken 7 Önemli Soru

Peter Thiel’in Sıfırdan Bire kitabını okuyorum. Bu kitapta 13 Bölüm Yeşil Görmek üzerine Yenilenebilir Enerji şirketlerinin neden çoğunun battığını ve bunu anlaması için şirketlerin şu 7 soruya cevap vermesi gerektiğini söylüyor.

Çoğu temiz teknoloji şirketi her işin cevaplaması gereken 7 sorudan birini veya daha fazlasını görmezden geldikleri için battılar.

Demek ki bu 7 soru kritik değerde önem arz ediyor. Bunlar nelermiş ? Bunlara bir göz gezdirelim bence çok önemli sorular.

 • Mühendislik Sorusu: Kademeli İyileştirmeler yerine teknolojik bir atılım oluşturabilir misiniz?
 • Zamanlama Sorusu: Bir işe başlamak için doğru zaman şu an mı
 • Tekel Sorusu: Küçük bir pazarın büyük payı ile mi başlıyorsunuz.
 • İnsan Sorusu: Doğru ekibe sahip misiniz ?
 • Dağıtım Sorusu: Ürününüzü yalnızca üretecek değil satacak bir yola sahip misiniz ?
 • Sürdürebilirlik Sorusu: Pazardaki konumunuz 10 yada 20 yıl sonra korunabilecek mi ?
 • Gizli Soru: Başkalarının görmediği benzersiz bir fırsat belirlediniz mi ?

Endüstri alanınız ne olursa olsun iyi bir iş bu sorular cevaplamalıdır. Eğer bu sorulara iyi cevaplarınız yoksa birçok sefer kötü talihle karşılaşacaksınız ve işiniz batacak

Diğer bir Güzel Video Olan TED Talks Bill Gross bir çok startup (girişimci) şirket üzerinde yaptığı şu konuşmada Başlangıç şirketlerini başarılı yapan en büyük sebep Son 20 yıldaki 100 ismi duyulmuş girişimm şirketi üzerinde aşağıdaki 5 kategori üzerinden hangilerinin çok daha önemli olduğunu bulmaya çalışıyor.

 • Ideas
 • Team Execution
 • Business Model
 • Funding
 • Timing

Bunu yaparken başarılı ve batmış şirketlere bu kategorilere göre skorlama yapıyor. Çıkan sonuç aşağıdaki gibi..

https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_start_ups_succeed?language=tr

Referanslar

 • Sıfırdan Bire (Peter Thiel ile Blake Masters)
 • Başlangıç Şirketlerini Başarılı Yapan En Büyük Sebep

--

--

Frontend Lead at Thundra

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store