Photo by Marco Assmann on Unsplash

ONLINE EĞITIM GIRIŞ YAZILARI

Derinlemesine JS Öğren Eğitim İçeriği

JS derinlerde, altyapıda nasıl çalışır eğitimi kapsamında neden bir dizi yazıyı belli bir sırayla okumalısınız? Bu yazı grubunu neden bu şekilde bir araya getirdim ve bu okumalar sonunda ne tür bir bilgi kazanımınız olacak ?

 • Tarayıcılar JS Nasıl İşletilir ?
 • JS Engine Abstract Syntax Tree, Interpreter, Bytecode ve Optimizasyon
 • Bellek Kullanımı (Stack vs Heap Nedir ?)
 • Stack Nasıl Çalışır?
 • Asenkron Nasıl Çalışır? (WebAPIs, EventLoop ve TaskQueue)
 • Execution Context Nedir ?
 • Lexical Environment Nedir ?
 • Scope ve Clousure Nedir ?
 • Hoisting Nedir ?
 • Primitive Types ve Object Types Nedir ?
 • Truthy/Falsy Nedir ?
 • JS Operator Nedir
 • LHS ve RHS işletim Nedir ?
 • JS Engine , Object türlerini nasıl tutar ve işletir ?
 • JS Kalıtım nasıl gerçekleşir ?
 • JS prototype ve __proto__ kavramları nedir ?
 • JS farklı fonksiyon tanımlamaları neden var ?
 • JS fonksiyon türleri nelerdir ?
 • JS Engine fonksiyonlar nasıl işletilir.
 • JS fonksiyonlar çağrımları kaç farkı şekilde yapılabilir ?

Okumaya Devam Et 😃

--

--

Frontend Lead at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store