Bulut Teknolojileri

Ankara Cloud Meetup

Ankara Cloud Meetup Oluştururken Amacımız; Ankara’da Bulut Bilişim ile geliştirilen teknolojilerden bahsetmek . Firmalarda hangi amaçlarla, hangi bulut teknolojilerinin kullanıldığı hakkında konuşmaktı.

Onur Dayıbaşı
8 min readJan 11, 2018

Bu konuda meetup’lar düzenleyip sunumlar yaptık. Aşıda tüm bunların Video kayıtlarına, sunumlara ve github kaynaklarına ulaşabilirsiniz.

Meetup Sayfamız

Yaptığımız Etkinlikler

 • AWS Altyapısı ve Servisleri (Cybersoft Onur Dayıbaşı)
 • Fault Tolerant, Highly Available, Scalable Architectures on AWS (Udemy Abdullah Çetin Çavdar)
 • Big Data on AWS — (Milsoft Serkan Özal)
 • Serverless Computing with AWS Lambda — (Arçelik Ersin Er)
 • DevOps Culture and Practices — (OpsGenie Sezgin Küçükkaraarslan)
 • Scaling Real-Time Messaging on Cloud — (Connected2.me Ozan Yerli)
 • Designing a Reliable Software Factory for the Cloud — (Arçelik İbrahim Gürses)
 • İzlesene.com, Sinemalar.com, Alkislarlayasiyorum.com Digital Content Solutions — (Nokta Medya Hakan Kocakulak)
 • Data Replication In NoSQL Databases — (Hazelcast Ensar Basri Kahveci)
 • Thinking Distributed: The Hazelcast Way — (Hazelcast Sertuğ Kaya)
 • Docker — (Havelsan Mustafa Akın)
 • Apache Kafka nedir? — (Mobiliz firEmre Baykal)
 • Kubernetes Nedir ? — (Comind Ahmet Üstün)
 • WebRTC ve Birlikte Çalışma Platformu Nedir? (ICterra Ersin Seza)
 • Introduction to Slack App Development — (OpsGenie Serhat Can)

AWS Altyapısı ve Servisleri (Cybersoft, Onur Dayıbaşı)

İnsanların en çok merak ettiği kısımlar;

 • AWS Cloud hizmetlerimizi mevcut uygulamalarımızda nasıl kullanabiliriz.
 • AWS Cloud hizmetlerine geçtiğimizde maliyetimiz ne kadar olacaktır.
 • Bulut’a uygun yazmak nedir? Uygulamalarımızı buluta uygun nasıl yazabiliriz. Sistemleri nasıl mikro-servis’e dönüştürebiliriz.
 • Veritabanı Scale etmiyor ve CAP Teoremini dağıtık sistemde önemsemek gerekiyor.

Fault-Tolerant, Highly Available, Scalable Architectures on AWS (Udemy, Abdullah Çetin Çavdar)

Ankara Cloud Meetup 2nci etkinliğini Bilkent’te gerçekleştirdik Fault Tolerant, Highly Available, Scalable Architectures on AWS üzerine Abdullah Çetin Çavdar bir Demo yaparak birinci etkinlikte yaptığımız AWS sunumunu pekiştirmiş oldu.

Demo içerisinde Çetin basit bir Wordpress ortamını AWS ortamında yüksek erişilebilir, yüksek ölçeklenebilir ve hataya, çökmeye dayanaklı şekilde nasıl oluşturulabileceğini anlattı.

Bu demoyu 2 sebepten dolayı yaptık aslında.

 • Birincisi Ankara Cloud Meetup 1 sunumun daha anlaşılabilir olmasını sağlamak
 • İkincisi Bulut sisteminin sadece makine kurulup üzerine Web App ortamını kurmaktan ibaret olmadığını, bulut’un esas yüksek erişilebilir, ölçeklenebilir ve hataya dayanıklı özelliğinin geliştirici ve şirketlere ne gibi faydalar sağladığını gösterebilmek için bu tip bir demo sunumu gerçekleştirdik. Belki ileriki sunumlarda eksik kalan Güvenlik ve Ücretlendirme politikaları üzerine, bulut sistemlerinin artılarından bahsedebiliriz.

Demo İçeriği

 • AWS Account’u oluşturma , IAM, IAM üzerinden kullanıcıları yönetme, MFA(Multi Factor Authentication), Gruplar, Kullanıcılar, Roller, Politikalar
 • AWS ‘nin ana ekranı, SDK’sı, AWS Command Line, AWS REST Api’ler üzerinden erişim üzerinden bahsetti
 • VPC ile Private bir Network’ün nasıl oluşturulabileceği. Security Group nasıl oluşturulduğu ve Web Security Group ile Database Security Group nasıl oluşturulması gerektiği.
 • RDS Servislerinden bahsetti, MySQL kurarak Multi-AZ seçeneğini aktif ederek sistemi nasıl yüksek erişilebilir hale getirdiğinden bahsetti.
 • S3 Bucket oluşturma, S3 ve Bucket mantığı, CloudFront mantığı, Edge Location’ların ne amaçlı kullanıldığı ve faydalarından bahsedildi. Buradan IAM gidip S3 erişimi için bir S3Role tanımladı. S3 atılan dosyaların otomatik olarak CloudFront IP üzerinden erişilebildiği gösterildi.
 • Elastic Load Balancer ve HealthCheck kısmı, InService, OutOfService Kavramı
 • EC2 instance oluşturma, bootstrap script yazarak Yum güncellemeleri, Wordpress, Stress vb.. uygulamaların EC2 instance ayaklanırken oluşturulmasından, Security Group, EBS(Elastic Block Storage), Tag’lamenin ileride ücretlendirme ve EC2 program ile erişirken ne gibi faydalar sağladığından bahsetti.
 • EC2'ya erişim için pem dosyasının oluşturulması ve bunun ile oluşturulan EC2 makinesine bağlantıdan bahsedildi. EC2 instance’ının nasıl Public IP aldığını gösterildi. Daha sonra bu instance ELB bağlanarak ELB DNS üzerinden erişilebilir hale gelmesi gösterildi.
 • EC2 üzerinde wordpress ile ilgili ayarlamalar oluşturulduktan(Veritabanı ve Diğer ayarlamalar) sonrasında ilk Wordpress postumuzu göndererek web üzerinden görüntüledik. Artık bu instance’ın bir AMI(Amazon Machine Image) oluşturabileceğimizi ve AMI’nin mantığını anlatarak EC2 AMI si oluşturduk.
 • Yüksek ölçeklenebilir ve hataya dayanıklı olabilmesi için LaunchConfiguration ve AutoScale Group’ları tanımlayarak hangi durumda sistemin nasıl Scale edeceğini tanımlayıp Alarm ve Ölçeklenebilirlik kuralı tanımladık.
 • Daha sonra EC2'lara yük vererek sistemin nasıl ölçeklendiğini görüntüledik.

Big Data on AWS — (Milsoft Serkan Özal)

 1. Big Data Nedir ? (Volume, Variety, Velocity, Veracity)
 2. Big Data Concepts ? (Scalability, Cloud Computing,Data Storage, Data Analytics And Querying, Data Processing, Data Flow)
 3. AWS Big Data Portfolio (S3, Glacier, RDS, Elastic Map Reduce, Redshift, Kinesis, QuickSight)
 4. Scalability on AWS (Vertical/Horizantal) AutoScalability, ElasticBeanstalk
 5. Cloud Computing on AWS (IaaS->EC2, S3, PaaS->ElasticBeanstalk, SaaS->DyamoDB, ElasticSearch)
 6. Data Storage On AWS(S3,Glacier) (Scalability,Access Performance, Availability, Durability, Security, Cost)
 7. AWS S3 (Bucket,Object, Consistency Model)
 8. AWS Glacier
 9. Data Analytics & Querying On AWS (SQL,NoSQL,TextSearch,Analytics and Visualising)(DynamoDB, Redshift,RDS,ElasticSearch+Kibana, CloudSearch,Quicksight)
 10. DynamoDB(Key-Val, Document Storage, Consistency Model, Supports and Integrations)
 11. Redshift(SQL Data Warehouse)
 12. RDS (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL, Aurora)
 13. ElasticSearch (Integrated Kibana for Visualization, Logstash, S3,Kinesis, DynamoDB)
 14. CloudSearch
 15. QuickSight (BI)
 16. Data Processing on AWS (Batch,Stream) (EMR, Kinesis, Lambda, Machine Learning)
 17. EMR (Elastic Map Reduce) (hadoop types) (Costs: ondemand, spot, reserved) ,EMR Cluster Compoenents, LifeCycle, Storage Types) Data Processing Frameworks)
 18. Kinesis (What, High Level Architecture, Key Concepts)
 19. Data Flows on AWS(Firehose, Data Pipeline, DMS, Snowball)
 20. Firehose
 21. Data Pipeline
 22. DMS (Database Migration Service)
 23. Snowball
 24. Demo

Serverless Computing with AWS Lambda — (Arçelik Ersin Er)

Ağustos 2016

 1. Gündem(Current Cloud Computing Models And Motivation, AWS Lambda, AWS Lambda Integrations, Lambda+APIGateway, Serverless Sample Applications, Community And Resources )
 2. Serverless-Computing Models
 3. AWS Lambda
 4. AWS Lambda Pricing
 5. AWS Lambda Integrations / Event Sources
 6. APIGateway
 7. AWS Serverless Multi-tier Architectures — White Paper (Mobile Backend, Amazon S3 Hosted Site, Microservices Environment)
 8. Community And Resources
 9. Demo
 10. Sorular

DevOps Culture and Practices — (Opsgenie, Sezgin Küçükkaraaslan)

Eylül 2016

 • Yazılımı değerli kılan nedir ?
 • Yazılımların büyük bir çoğunluk yeteneği kullanılmıyor, hatta çıkan ürünlerin büyük bir çoğunluğu çöpe gidiyor. Bunu düzeltmek için ne yapılabilir.
 • Lean Startup Nedir?
 • MVP Nedir?
 • Bu metodolojinin uygulanabilmesi için DevOps’un buradaki rolü nedir ?
 • Waterfall yöntemi gerçekçi mi ? Agile Manifesto …
 • Continuous Integration ve Continuous Delivery Nedir?
 • Opsgenie Hotfix kendi sistemi üzerinde nasıl gerçekleştiriyor ?
 • Monitoring nasıl ve hangi araçlar kullanılarak yapılıyor ?
 • Opsgenie bugünkü mimarisi ve gelecek için hedefledikleri nelerdir ?
 1. Opsgenie Başlangıç
 2. Opsgenie Nedir, Ne yapar ?
 3. DevOps Nedir?
 4. Yazılımın Değerini Nasıl Ölçeriz ?
 5. Scientific Method(The Lean Startup)
 6. Waterfall, Agile Manifasto, Scrum …
 7. Continues Integration/Delivery
 8. Hotfix Process
 9. Monitoring
 10. Alert/Incident Management
 11. Kültür
 12. Sorular

Scaling Real-Time Messaging on Cloud — (Connected2.me Ozan Yerli)

2016

 1. Connected2.me Hakkında
 2. Teknik Sorunlar
 3. Chat altyapısı XMPP Standars
 4. Load Balancing XMPPServers(Clustering)
 5. De-centralize
 6. De-centralize Authentication(Like Bitcoin Adressing)
 7. DRW (Do’nt Reinvent Wheel) (AWS S3, Redis, Cloud Search)
 8. Analysing Client Connection Errors(Firehose, S3, Redshift, AWS ES)
 9. Let it Crash, Supervisor
 10. Questions

Digital Content Solutions Sunumu — (Noktacom, Medya, Hakan Kocakulak)

2017

Data Replication in NoSQL Databases Sunumu — (Hazelcast, Ensar Basri Kahveci)

2017

 1. Tanıtım.
 2. Replication
 3. CAP Principle
 4. The Dangers Of Replication
 5. Where: Primary Copy
 6. Where: Update Anywhere
 7. When: Eager Replication
 8. When: Lazy Replication
 9. Where/When Table
 10. Where/When Table Tech Implementation
 11. Primary Copy Eager Replication
 12. Update Anywhere Eager Replication
 13. Primary Copy Lazy Replication
 14. Update Anywhere + Lazy Replication
 15. Quorums
 16. CRDT ( Conflict -Free Replicated Data Types)
 17. Discarding Conflicts : Last Write Wins
 18. Detecting Conflicts: Vector Clocks
 19. Resolving Conflicts And Eventual Convergence
 20. Summary
 21. Questions

Thinking Distributed: The Hazelcast Way Sunumu — (Hazelcast, Sertuğ Kaya)

Docker Sunumu — (Havelsan, Mustafa Akın)

https://www.slideshare.net/mustafaakin/docker-ankara-cloud-meetup

Apache Kafka Nedir ? — (Mobiliz, Emre Baykal)

Kubernetes ? — (Comind, Ahmet Üstün)

 1. Giriş ve Tanıtım
 2. Kubernetes Nedir ve Ne Yapar ?
 3. Kubernetes Popularitesi
 4. Kubernetes General View
 5. Master Components (API Server, Controller Manages, Scheduler Server, etcd)
 6. Node Components ( Docker, Kubelet, Proxy)
 7. Pod
 8. Label and Selectors
 9. Services
 10. Replica Set
 11. Deployment
 12. Daemon Sets
 13. Config Map and Secrets
 14. Horizontal Auto Scaler
 15. Persistent Volume
 16. Networking
 17. Genel Görüntü
 18. Örnek Deployment YAML
 19. Dashboard
 20. Monitoring
 21. Logging
 22. Continuous Deployment/Integration
 23. Cluster Deployment
 24. AWS üzerinde örnek Use Case
 25. Soru ve Cevaplar
 26. Demo

WebRTC ve Birlikte Çalışma Platformu Nedir ? — (ICterra, Ersin Seza)

Slack App Development ? — (OpsGenie, Serhat Can)

Yaptığımız Konuşma ve Video Kayıtları

Bulut Teknolojileri Üzerine Söyleşi
 • Ozan Yerli ve connected2.me Ofisine Ziyaret

Not:

 • Bu süreçte bize konferans salonu ve pasta, çay desteği veren, ODTÜ Teknokent ve Özgür Karayalçın çok teşekkür ederiz.
 • Etkinliklerimize ait tüm videoları çekip youtube koymak için ekstra efor sarfeden İbrahim bu emeğinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tüm etkinlik videolarına aşağıdan erişebilirsiniz.
 • Özetle 1817 üye, 15 etkinlik ve 2 video konuşması ile bu etkinliklerimizi tamamlamış oluyoruz. Bu süreçte bize destek olan, etkinliklerde sunum yapan veya dinleyici olarak katılan herkese teşekkür ediyorum.

Uzun süredir farklı sektörlerde (Askeri, Telekomünikasyon, Devlet, Bankacılık, Sigortacılık, Tübitak, SaaS) yazılımlar geliştiriyorum. Bu süreçte Havelsan, Milsoft, T2, Cybersoft ve Thundra firmalarında yönetici ve yazılım mühendisi olarak çalıştım. Deneyimlerimi ve teknolojik bilgi birikimi mi olabildiğince OnurDayibasi.com adresinde toplamaya çalışıyorum. Tüm yazılarıma ve daha fazlasını bu site üzerinden erişebilirsiniz.

--

--