Photo by E Mens on Unsplash

REACT STATE MANAGEMENT

React State yönetimi her zaman zor bir konu oldu. Bu konuda zaman içerisinde farklı farklı yaklaşımlar ve kütüphaneler ortaya çıktı. Bu yazıda kısaca bu kütüphanelerden bahsedeceğim.

Yazıya başlamadan önce bu yazıda state management kapsam içerisine neleri alıp, neleri almayacağımdan bahsedeyim.

 • setState ve useState
 • useContext ve useReducer

Kapsama ALDIKLARIM

 • Component ve Container yapısı ve mapStateToProps/mapDispatchToProps
 • Redux CreateSelector yapısı
 • Redux Toolkit useSelector / useDispatch yöntemi
 • Apollo Client ile useQuery/ useMutation yöntemi

konularından giriş seviyesinde bahsetmek ve daha sonraki yazılarda bu içerikleri genişletmek şeklinde olacaktır.

Neden Kapsama Almadım ?

State yönetim kısmında setState ve useState API bileşenin içerisindeki state tutmak ile ilgileniyor, genel bir uygulama seviyesi state yönetimi sağlamıyor.


Photo by Robert Collins on Unsplash

ONLINE EĞITIM GIRIŞ YAZILARI

JS Pratik Kullanımı eğitimi kapsamında neden bir dizi yazıyı belli bir sırayla okumalısınız? Bu yazı grubunu neden bu şekilde bir araya getirdim ve bu okumalar sonunda ne tür bir bilgi kazanımınız olacak ?

JS Pratik Kullanım eğitim gruplamasını neden yaptığımı ve bu yazıları bu sırada okumanın neden önemli olduğunu kısaca özetlemeye çalışacağım

 • JS Değişken Tanımı Nasıl Yapılır ?
 • Var, Let, Const arasındaki Fark Nedir ?
 • JS Veri Türleri Nedir ?
 • JS Operator Nedir ? Hangi sırada işletilir.
 • JS Fonksiyonları Nasıl Tanımlayabilir ve Kullanabiliriz ?
 • JS Fonksiyonlarda Default Parametreler Kullanabilir miyiz ?
 • JS Fonksiyonlarda Rest Kullanımı Nasıldır ?
 • JS Spread Kullanımı Nasıldır …


Photo by Lodewijk Hertog on Unsplash

YAZILIM MİMARİSİ

Geliştirdiğiniz kodunuz giderek kalitesinin bozulduğu, temiz olmadığı ve kokmaya başladığını farkediyorsanız, teknik borçlar artmış ise refactoring kaçınılmazdır. Yani kodu kaliteli hale getirmeye çabalamalısınız.

Bir önceki yazımda Clean Code (Temiz Kod) nedir ? konusunu anlatmıştım. Daha öncesinde Technical Debt (Teknik Borç) konusundan ve bu durumu oluşturan nedenlerden bahsetmiştim. Özetle kodunuza her yeni özelliği eklerken bir takım kalite kayıplarına neden olacaksınız ve teknik borçlar zaman içerisinde artacak, kodunuz yavaş yavaş kokmaya başlayacak.


Photo by Adrien Delforge on Unsplash

ONLINE EĞITIM GIRIŞ YAZILARI

JS asenkron programlama eğitimi kapsamında neden bir dizi yazıyı belli bir sırayla okumalısınız? Bu yazı grubunu neden bu şekilde bir araya getirdim ve bu okumalar sonunda ne tür bir bilgi kazanımınız olacak ?

JS ile Async Programlama eğitim gruplamasını neden yaptığımı ve bu yazıları bu sırada okumanın neden önemli olduğunu kısaca özetlemeye çalışacağım

 • Non-Blocking I/O Nedir?
 • Concurrency/Paralel Arasında Nasıl Bir Fark Bulunur ?
 • İşlemci(CPU) Hangi İşlemi Önce Yapacağına Nasıl Karar Verir ?
 • Process/Thread Nedir?
 • Sync/Async Nedir?
 • Callback Nedir? Callback Handling Nasıl Gerçekleşir?
 • Callback Hell Nedir? Callback…


Photo by Marco Assmann on Unsplash

ONLINE EĞITIM GIRIŞ YAZILARI

JS derinlerde, altyapıda nasıl çalışır eğitimi kapsamında neden bir dizi yazıyı belli bir sırayla okumalısınız? Bu yazı grubunu neden bu şekilde bir araya getirdim ve bu okumalar sonunda ne tür bir bilgi kazanımınız olacak ?

Derinlemesine JS Öğren eğitim gruplamasını neden yaptığımı ve bu yazıları bu sırada okumanın neden önemli olduğunu kısaca özetlemeye çalışacağım.

 • Tarayıcılar JS Nasıl İşletilir ?
 • JS Engine Abstract Syntax Tree, Interpreter, Bytecode ve Optimizasyon
 • Bellek Kullanımı (Stack…


Photo by Hoover Tung on Unsplash

ONLINE EĞITIM GIRIŞ YAZILARI

Tarayıcılar nasıl çalışır eğitimi kapsamında neden bir dizi yazıyı belli bir sırayla okumalısınız? Bu yazı grubunu neden bu şekilde bir araya getirdim ve bu okumalar sonunda ne tür bir bilgi kazanımınız olacak ?

Tarayıcılar Nasıl Çalışır eğitim gruplamasını neden yaptığımı ve bu yazıları bu sırada okumanın neden önemli olduğunu kısaca özetlemeye çalışacağım.

 • Tarayıcının Ana Fonksiyonları Nelerdir ?
 • Tarayıcının Ana Elemanları Nelerdir ?
 • Tarayıcının Üst Seviye Mimari Yapısı Nasıldır ?
 • Concurrency , Paralel arasındaki fark nedir ?
 • İşlemci(CPU) hangi işlemi önce yapacağına…


Photo by Terry Vlisidis on Unsplash

ONLINE EĞITIM GIRIŞ YAZILARI

JS ile Meta Programlama eğitim içeriğinde neden bir dizi yazıyı belli bir sırayla okumalısınız? Bu yazı grubunu neden bu şekilde bir araya getirdim ve bu okumalar sonunda ne tür bir bilgi kazanımınız olacak ?

JS ile Meta Programlama eğitim gruplamasını neden yaptığımı ve bu yazıları belirttiğim sırada okumanın neden önemli olduğunu kısaca özetlemeye çalışacağım.

 • Oyun Bölüm Tasarımı,
 • Sigorta ve Bankacılık Skorlama ve Risk Sermaye Koşulları,
 • AdHoc Araçları, BI, Karar Destek Sistemleri,
 • Uygulama Geliştirmek için No-Code, Low-Code Araçları,
 • BDD için Test Araçları

Bu eğitim size JavaScript dilinde bu dinamikliği nasıl elde edebileceğimizi anlatacak ve aşağıdaki sorulara cevap verebilmenizi sağlayacaktır.

 • Statik kod nedir?
 • Statik kod ile her türlü geliştirme yapılabilir mi ? Veya bu…


Photo by Kelli Tungay on Unsplash

EGİTİM

Web sayfamı her geçen gün biraz daha etkileşimli hale getirip yazılım alanında ve bu ekosistemde çalışanların kullanabileceği bir uygulamaya dönüştürme uğraşılarım devam ediyor. Bu yazıda etkileşim için geliştirdim araçlardan ve özelliklerden bahsedeceğim.

Medium platformunda uzunca bir süredir teknik yazılar yazıyorum. Fakat bu yazıları farklı zaman aralıklarında parça parça olarak yazdığımdan birbirleri ile ilişkisi tam olarak anlaşılmıyor. Hangi sırada ve hangi gruplar halinde okunmalılar ?

 • Eğitim Başlıkları Oluşturarak Yazıları Gruplandırma.
 • Yazılarda Geçen Kavram ve Kişileri Etiket Olarak Görebilme
 • Yazıların Okunma ve Beğenilme İstatistiklerini Görebilme
 • Yazıların İngilizce versiyonlarını okuyabilirsiniz. …


Photo by Anna Pelzer on Unsplash

YAZILIM MİMARİSİ

Clean Code (Temiz Kod) nedir ? Nasıl yazılır ? Nelere dikkat edilmelidir. Peki bir takım nedenlerden dolayı kodu istenilen düzeyde temiz yazamadık, nasıl bunu temiz hale getirebiliriz ? Refactoring nedir kısaca..

Bir önceki yazımda Teknik Borç’tan (Tecnical Debt) bahsetmiştik. Gerçek yazılmak istenen kodun çevresindeki tortunun ekibi nasıl yavaş yavaş harektet edemez hale geldiğinden bahsetmiştik.


Photo by Clément Hélardot on Unsplash

Online Eğitim Giriş Yazıları

Web, Internet ve Temel Kavramlar kapsamında neden bir dizi yazıyı belli bir sırayla okumalısınız? Bu yazı grubunu neden bu şekilde bir araya getirdim ve bu okumalar sonunda ne tür bir bilgi kazanımınız olacak ?

Web, Internet ve Temel Kavramlar eğitim gruplamasını neden yaptığımı ve bu yazıları bu sırada okumanın neden önemli olduğunu kısaca özetlemeye çalışacağım.

 • Web Nedir?
 • HTML, HTTP ve HyperText Nedir?
 • W3C Nedir, Neyi Sağlar?
 • Tarayıcılar(Browser) Nedir ve Biz Kullanıcılara Neyi Sağlar ?
 • Web’in Gelişimi Nasıl…

Onur Dayıbaşı

Senior Frontend Developer at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store