Photo by Andrew Ridley on Unsplash

REACT UI STYLING

Renk bize küçüklüğümüzden beri öğretilen tanımı ile, ışığın cisimlerden yansıyarak insan gözünde oluşturduğu algıdır. Hatta yansıma olayını siyah renkler yansıtmaz, beyaz renkler en çok yansıtır. Yazın kafamıza beyaz şapka takmayı tercih etmemizin arka planında şapka üzerindeki renklerin ışığı farklı seviyelerde emdiğini veya yansıttığını bildiğimizden bu tercihleri yaparız.

Hatta ilkokulda prizma…

Photo by Ravi Palwe on Unsplash

React Digital Garden

Şu aralar basit bilindik oyunları React ile geliştirme düşüncem var. Bu eklediğim geliştirmeleri dijital bahçemden paylaşıyor olacağım. Yapmayı düşündüğüm oyunlar arasında

  • Tic Tac Toe
  • Satranç (Chess)
  • Tetris
  • Snake (Yılan Oyunu)
  • Super Mario
  • River Raid

gibi oyunlar bulunuyor. Bu oyunları gerçekleştirmeden önce bir analiz edelim. Belki bu parçaları Digital Garden göre…

Photo by Javier Miranda on Unsplash

STYLING

Styling konusunda önceki yazılarımda Büyük Web Uygulamalarında Ölçeklenebilir Styling bu Tailwind türevi yöntemlerden bahsetmiştim. Bu yazıda konuya biraz daha derinlemesine inceleyerek TailwindCSS temelini oluşturan AtomicCSS konusundan biraz bahsedip, bulduğum referans linklerini paylaşacağım.

Styling anlamında geleneksel yöntem ile TailwindCSS karşılaştırırsak.

Geleneksel yöntemde biz sınıflara mantıksal sınıf isimleri verip bunların css, less…

Photo by Scott Webb on Unsplash

React Development

Infinite Scrolling is proper when you don’t know the page size. Your items are in the stream (For example, timeline). And the only chance is to display items in an order. Then implementing Infinite Scrolling best way for usability. I wrote a simple simulation that loads new items when users…

My Digital Garden Architecture (https://onurdayibasi.dev/)

My Digital Garden with React

In the digital garden (https://onurdayibasi.dev/), I build different UI experiments and improve in time. How are experiments (plants) will independent and expandable?

Before telling architecture, I want to explain some terms;

Digital Garden

The phrase “digital garden” is a metaphor for thinking about writing and creating that focuses less on…

Photo by Power Lai on Unsplash

GELIŞTIRICI ARAÇLARI

RunJS, Desktop, Laptop gibi Windows, Mac, Linux işletim sistemlerinde JavaScript dosyalarınızı çalıştırabilmeniz için geliştirilmiş bir uygulama. Bu uygulama Electron ile geliştirilmiş arka planda sizin yazmış olduğunuz kodları Node, V8 and Chromium üzerinde işletiyor.

Algoritma ve Veriyapıları için hazırladığım örnekleri genelde RunJS üzerinden almış olduğum ekran görüntüleri ile anlatıyorum ve bu…

Photo by Lucas Benjamin on Unsplash

Frontend Kapsam

Daha önceden yazmış olduğum Teknolojinin Geliştiriciler Üzerindeki Baskısı olduğu gibi her geçen gün yeni teknolojiler ve kavramlar hayatımıza giriyor. Siz mevcut geliştirmelerinizi yaparken bir bakmışsınız konseptler değişmiş ve yeni yeni kavramlar hayatımıza girmeye başlamış.

dApps: Merkezi olmayan bir uygulama (dapp), bir akıllı sözleşmeyi ve bir ön uç kullanıcı arayüzünü birleştiren…

Photo by Henry Be on Unsplash

JS ILE FONKSIYONEL PROGRAMLAMA

Bu yazıyı 2 parçada incelemek istedim. Birinci kısım daha basit anlamda düz, statik yöntemler ile obje oluşturma üzerineyken, bu yazı daha çok JS obje üretmeyi daha dinamikk nasıl yapılabildiğini anlatmak üzerine olacak.

Property’ler Üzerinden Obj Oluşturma

Konuyu anlatmadan kodla bu durumu gösterelim. Bir user nesnesi oluşturmak isteyelim ama user objesinin ne olacağını o an…

Photo by Henry Be on Unsplash

JS ILE FONKSIYONEL PROGRAMLAMA

Yine Eric Eliott Composing Software kitabından devam ediyoruz. Yukarıda da belirttiğim gibi Class, new ve constructor kullanmadan yeni nesne oluşturan fonksiyonlara Factory Functions denir.

Bu konuda daha önceden yazmış olduğum yazılardan alıntılar yaparak konuyu anlatmaya çalışacağım. Obje üretmek ve bunları yönetmek her dilde en büyük problemlerden bir tanesidir. …

Onur Dayıbaşı

Senior Frontend Developer at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store