Photo by Jo Szczepanska on Unsplash

YAZILIM SÜREÇLERI

Proje Planı Nasıl Hazırlanır ?

Proje Planının araçlardan bağımsız kağıt , kalem ile nasıl yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım

1.Adım İş Paketleri ve Alt Kırılımlarının Belirlenmesi

Projenin ana iş paketlerini ve alt kırılımlarının belirlenmesi gerçekleştirilir. Her birisine kod verilirki ana planlama dokumanında bu kodlar üzerinden çalışılabilsin.

2. Adım Ekibinizde Kaç Kişi Olacak, Rolleri Ne Olacak ?

Ekibinizin hangi yetenekteki kaç kişiden oluşacağını tahminen bilmeniz gerekiyor. Proje bütçesi, bitirmeniz gereken süreye, iş kalemlerinin büyüklüğü ve iş konusundaki deneyiminiz tüm bunlar size ekibinizi nasıl kurmanız gerektiğini anlatacaktır zaten.

3. Adım Proje Planlama Şablonu

Proje planlama şablonunu ben ihtiyaçlarım doğrultusunda uydurdum. Çünkü planlama yapması oldukça kolay oluyor ve kimin nerede çalıştığını rahatlıkla görebiliyorum. Bizim bir iterasyonumuz 4 hafta sürüyor. Ben buna göre bir planlama yaptım.

  • Aylar (Her X işareti 2 haftayı işaret ediyor. 1 hafta için / demelisiniz)
  • Süre (Hafta cinsinden iş kaleminin ne kadar süreceği)

4. Adım Projenizdeki Çalışma Zamanları Çakışıyor mu diye kontrol edin.

Bunun için yukarıdan aşağıya doğru çizgiler çizin ve kişiler için harcanan efor %100 geçiyor ise bu adamı o hafta için fazla atamışsınız demektir. Silgi ile düzeltin.

5. Adım Projenizdeki MS Project Aktarın

Çoğu yer, yönetici proje yönetim planını MS Project ortamında ister. Bunun için yapmanız gereken yukarıdaki bilgileri tool’a araca girmeniz.

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Frontend Lead at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store