Photo by Chris Abney on Unsplash

REACT UI STYLING

Bu yazıda CSS Birimleri pixel, em ve rem gibi farklı türlerin neden olduğunu ve nasıl çalıştığını anlatcağım.

 • RGB(Red, Green, Blue)
 • CMYK(Cyan, Magenta, Yellow, Black)
1 bpp, 21 = 2 colors (monochrome)
2 bpp, 22 = 4 colors
3 bpp, 23 = 8 colors
4 bpp, 24 = 16 colors
8 bpp, 28 = 256 colors
16 bpp, 216 = 65,536 colors (“Highcolor” )
24 bpp, 224 = 16,777,216 colors…


Photo by Victoria Chen on Unsplash

Frontend Kapsam

Bugünkü yazımda Drag And Drop için React’da kullanılan React Dnd Kütüphanesinden bahsediyor olacağım.


Photo by Julia Zolotova on Unsplash

Frontend Kapsam

Kayıtlı olduğum bazı sitelerden haftalık, aylık Haber Bülteni olarak bir çok mail atılıyor. Bu bültenlerde karşıma çıkan bazı kütüphane ve ürünleri incelererek bu yazıları oluşturuyorum.


Photo by Duy Pham on Unsplash

FRONTEND KAPSAM

Kayıtlı olduğum bazı sitelerden haftalık, aylık Haber Bülteni olarak bir çok mail atılıyor. Bu bültenlerde karşıma çıkan bazı kütüphane ve ürünleri incelererek bu yazıları oluşturuyorum.

Emotion Kütüphanesi

 • HTML
 • JS
 • CSS
 • Media Query yapısı (Bu yazının içerisinden ulaşabilirsiniz)


Photo by Vivek Doshi on Unsplash

REACT

React bileşen kapsama yöntemi ile yeni bileşenleri kolayca oluşturabileceğiniz bir kütüphane. props.children bu işlemi yapmanızı sağlayacak olan bir araç.


Photo by Matteo Catanese on Unsplash

WEB EKOSISTEM

Birinci bölümde Netlify nedir ? konusuna değinmiştik. Bu yazıda Netlify klasik web app mimarisinden farklı nasıl bir ortam sağladığı üzerinde duracağız.

 • Serverless
 • Edge üzerinde çalışıyor
 • Sürelerine ve amacına göre farklılaşmış ve özelleşmiş işlemci fonksiyonlar bulunması (Edge Handler, Functions, Background Functions)
 • JAMStack yapısının üzerine kurulu framework ile çok iyi örtüşmesi
 • ve Git Repoları (GitHub, GitLab …) otomatik CI/CD yapısını kolay bir şekilde oluşturması

Klasik Web Uygulaması Mimarisi (Wordpress , eTicaret vb..)

 • Veritabanı (RDS, DynamoDB vb..)
 • Caching Service (Redis, MemCache …)
 • Job Servers (Queue üzerinden…


Photo by Matteo Catanese on Unsplash

WEB EKOSISTEM

Web uygulamalası geliştiricilerinin uygulamalarını genellikle (Jamstack) olanları Serverless (Edge) host ederek daha hızlı geliştirmelerini sağlayan bir platform


Photo by Markus Spiske on Unsplash

GELİŞTİRİCİ ARAÇLARI

Bu yazıda Digital Gardening ne olduğu, kişisel gelişim ve motivasyon olarak ne gibi faydalar sağladığı konusuna değineceğiz.

 • Yazıyı oluşturmak için bir kere konuyu anlamış olmanız gerekiyor.

Konuyu Anlamak?


Photo by Victoriano Izquierdo on Unsplash

React Development

In this article, I want to tell you how to write your own OptionSelector like a Checkbox, Toggle Button or Combobox.


Photo by Maxim Ilyahov on Unsplash

STYLING

Basit hesap makinesinin styling yapmıştık. Şimdi de farklı farklı platformlar için Responsive olmasını sağlamaya çalışacağız.

Onur Dayıbaşı

Senior Frontend Developer at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store